Depresjon - Vanlige symptomer

Depresjon er en lidelse som rammer mange. Diagnosen blir oversett både hos pasienter og leger.Det er mange symptomer på lidelsen som ikke assosieres med depresjon.

De fleste assosierer depresjon med nedsatt stemningsleie eller tristhet. Depresjonslidelsen har mange symptomer men en trenger ikke være trist for å få diagnosen.

Dette er de mest vanlige symptomene:

1: Tap av overskudd og energi. Noen synes økt tretthetsfølelse eller manglende overskudd er mest fremtredende. Andre beskriver en følelse av å være utlader eller utbrent.

2:Trishetsfølelse er hyppig forekommende men kan være fraværende. Manglende evne til å oppleve glede eller tilfredshet kan være konstant til stede eller svinge fra dag til dag.

3:Søvnforstyrrelse eller endring av søvnmønster kan enten være at en sover for lite eller har betydelig økt søvnbehov. Tidlig oppvåkning om morgenen uten å være uthvilt er et klassisk symptom. Innsovningsvansker eller urolig søvn med eller uten endring av drømmer er heller ikke uvanlig.

4:Endring av apetitt kan resultere i vektreduksjon uten at en ønsker det, maten smaker ikke. Noen tvinger seg til å spise og motvirker på den måten vekttap. Kjede eller trøstespising kan også forekomme, økt apetitt eller økt inntak av sjokolade eller søtsaker er vanlig ved vinterdepresjon.

5:Endring av livslyst og evt. tanker om at livet er meningsløst kan avløses av selvmordstanker eller planer.

6:Endring at temperament kan bestå i økt irritabilitet eller nedsatt tålmodighet overfor lyder, støy, unger eller ektefelle/partner. Det er også vanlig at en blir likegyldig og evt. mister evnen til å bli sint.

7:Konsentrasjon og hukommelse kan bli betydelig redusert. I eldre alder tror mange dette er en naturlig aldersforandring og mistenker demensutvikling i stedet for depresjon.

8: Angstøkning kan ha ulike uttrykksformer.

a)Intensjonsangst beskriver det fenomenet at en gruer seg for ulike gjøremål selv om en fornuftsmessig vet at en ikke trenger grue seg.

b) Bekymringsangst medfører økt fokus på at noe kan gå galt eller at familiemedlemmer kan bli syke, bli rammet av noe,eller at noe trist kommer til å skje i nær framtid.

c)Panikkangstsymptomer kan komme plutselig med hjertebank, pusteproblemer, besvimelsesfølelse el.l.

d) Sosial angst / sosial fobi resulterer i at en har økende ubehag av å treffe folk. Mange isolerer seg, åpner ikke opp dersom noen ringer på eller unnlater ta telefonen.

e) Tvangssymptomer opptrer ved tvangslidelse men kan bli mer fremtredende ved depresjon. Plagsomme tvangstanker eller ulike tvangshandlinger eller ritualer gjentas.


© nettpsykiateren.no http://www.nettpsykiateren.no?artID=16